SENIOR 70

Veškeré akce KČT jsou do odvolání zrušeny!

Zde jste nalézali každý měsíc seznam nenáročných krátkých výletů – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konaly většinou ve čtvrtek a vedl je převážně Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz             nebo Ing. Marie Píšková – tel. 604 647 020, marie.piskova@tiscali.cz     

        

Po odeznění zdravotních rizik bude program výletů pro seniory pokračovat.  Do té doby prosím, dodržujte doporučení, která vás mají chránit, pobývejte více v bezpečí svého domova a nevystavujte se zbytečně riziku nákazy. Přeji všem hodně zdraví a sil při zvládání této nelehké situace. Eva V.