SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně:

Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz   s pomocí ostatních cvičitelů 

   

Č E R V E N E C   2 0 2 0

254. Čtvrtek 9. července – Lodí po Máchově jezeře (povede Starý )

Pojedeme vlakem do Doks (z HN ČL v 9:37) a svezeme se motorovou lodí. Domů pojedeme ze Starých Splavů, kde se lze s vnoučaty jít vykoupat (u hráze zadarmo). I najíst. Domů podle počasí, spojů dostatek

255. Čtvrtek 16. července – Polabím z Nymburka do Poděbrad (povede Věra Šulcová )

Jedeme rychlíkem z HN ČL v 8:24 do Nymburka. Procházka je podle břehu Labe – kolem 10 km, rovina, lavičky, stínící stromy. V Poděbradech se „U Bílé růže“ dá dobře najíst. Domů jedeme vlakem v 15:49

256. Čtvrtek 23. července – Pekelné doly u Velenic (povede Starý )

Do Velenic autobusem z AN ČL (C11) v 9:50. Odtud pěšky do Pekelných dolů a pak (baterky sebou!!) tajemnou chodbou do polojeskyně v Tichém údolí. (buřty sebou!!) Pak nahlédneme k Medvědímu kempu a vrátíme se jinudy do Velenic. Odtud pojedeme domů přes Mimoň či Brniště (možnosti: 13:08, 15:31). U Svitávky se vnoučata mohou svlažit.

257. Čtvrtek 30. července – Děčínská ZOO (povede Starý )

Vlak nám jede z HN ČL do Děčína v 8:32. Do ZOO jdeme přes město pěšky. Cestou zpět zajdeme do pobočky ZOO Rajské ostrovy. Obědvat lze na vlakovém nádraží. Bude-li zájem, zajdeme do Pivovaru Děčín, ve velkém areálu je i cukrárna a mnoho obchodů. Vlaky domů jezdí každou hodinu.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Každý týden rozesílám E-mailem turistické zpravodajství s úplnou nabídkou výletů (i pro zdatné turisty).

* Zapojte se do programu Znalec Českolipska plněním záznamníku OTO Českolipsko.

——————————————————————————————————————- Tak brzy ahoj, Petr Starý z Nových Zákup 532, mobil 721 812 154, E-mail: petrstary@mujbox.cz