SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : turista.cl@seznam.cz 

 

PROSINEC 2021

Úterý 7. prosince – Kolem Dubických rybníků ( Věra Šulcová 737 867 522)
Sejdeme se v 9:30 hod. před hl. vlak. nádražím. Půjdeme Svojsíkovou stezkou do Obecního lesa a projdeme do Dubice podél rybníků přes koupaliště a podél Ploučnice do Č. Lípy. V Dubici je možnost odjet MHD 203, která jede každou půlhodinu. Trasa je po rovině 5-6 km.

Úterý 14. prosince – Sklářská naučná stezka v Novém Boru ( Petr Starý 721 812 154, Marie Píšková 604 647 020)
Pojedeme vlakem z HN ČL do Nového Boru v 10:00 9:40 hod. Trasa přes Arnultovice, lesní hřbitov, obě náměstí. Zpátky bus či vlak.

Sobota 18. prosince – Kryštofovo Údolí ( Ing. Václav Merhulík 725 677 237)
Tradiční předvánoční výlet za Orlojem a Betlémy do Kryštofova Údolí, 6 km.
Odjezd: Č.Lípa HN 9:36   9:34  hod, Novina 10:29 hod. Návrat z Kryštofova Údolí 13:21 (15:21).

Úterý 21. prosince – Z Nového Žizníkova kolem Žizníkovské pískovny do Kerama ( ing. Zorka Svobodová 604 154 217)
Pojedeme od HN ČL MHD linkou 218 v 10:29 ( z Moskevské 10:35) do Nového Žizníkova,
protože platnost jízdního řádu MHD končí 11.12., mohou se časy drobně změnit. Půjdeme lesem k části Hubertovy stezky, okolo bývalého Okřešického rybníka, Lískového vršku, polní cestou mezi tratí a Žízníkovskou pískovnou na červenou a po ní a odbočíme ke Keramu. Asi 5,5 km s mírným převýšením. Od Kerama zpět městskou dopravou.

UPOZORNĚNÍ – Akce KČT se budou moci uskutečnit, pokud aktuální protiepidemická opatření umožní konání akce.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL =  hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

————————————————————————–