SENIOR 70

Zde naleznete každý měsíc seznam nenáročných krátkých výletů – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz             nebo Ing. Marie Píšková – tel. 604 647 020, marie.piskova@tiscali.cz                  

ŘÍJEN 2019

213. čtvrtek 10. října – z Pertoltic do Mimoně

Pojedeme autobusem v 8:20 z AN ČL stan.C9 (staví U Jezu, U Ploučnice) do Pertoltic pod Ralskem. Vedoucí Ing. Marie Píšková přistoupí v Mimoni. Půjdeme po nově modře značené trase přes Srní Potok do Vranova kolem skály Džbán a Vranovskou alejí do Mimoně. Trasa kolem 6 km. Z Mimoně zpět vlakem nebo autobusem.

214. neděle 13. říjen – Zájezd do Kutné Hory

Pojedeme od Adély v 8:00 velkým autobusem prohlédnout si město Kutná Hora. Předpokládaný návrat v 18:00. Nutné se včas přihlásit u P. Starého s nevratnou zálohou 50 Kč.

215. čtvrtek 17. říjen – Praha – Petřín (cyklus Zlatá Praha 7)

Pojedeme hlavně na Petřín (lanovka, bludiště, rozhledna, pěkné parky, jak kdo chce). Do Prahy vlakem či já busem s místenkou v 8:45 z AN ČL do Holešovic, dál metro, tramvaje. Vede P. Starý

216. čtvrtek 24. říjen – Z Holan přes Jiljov k Zahrádkám

Procházka na 5 km rovinou od Holan, k zřícenině hrádku Jiljov, starobylou Valštejnskou alejí směr zámek v Zahrádkách. Jedeme busem z AN ČL v 9:25 do Holan, vracíme se busem v 13:15 od Zahrádky, škola.

217. čtvrtek 31. říjen – Osečná – Krásná vyhlídka

Pojedeme autobusem v 8:20 z AN ČL stan.C9 (staví U Jezu, U Ploučnice) do Stráže pod Ralskem 9:05, kde přestoupíme na bus v 9:10 do zast. Osečná, kostel. Vedoucí Ing. Píšková přistoupí v Mimoni. Půjdeme po červené přes Podvrší na Krásnou vyhlídku. Zpět přes Lázně Kundratice (možnost občerstvení) do Osečné. Trasa do 6 km. Návrat busem v 13:12 nebo 13:55.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky do max. 7 km (2-3 hodiny chůze).

* Tento plán je předkládán měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Už kvůli náhlým změnám (počasí, nemoc) je vhodné mít Internet a dát mi své číslo mobilu, pošlu vám E-mailem či SMS zprávu. Každý týden rozesílám E-mailem aktuální turistické zpravodajství.