Senior 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : marie.piskova53@gmail.com

Důležité upozornění – Akce se neuskuteční v případě velmi nepříznivého počasí (velký nebo vytrvalý  déšť,  silný vítr, v zimě silný mráz, náledí nebo ledovka apod.) V případě nejasností volejte předem vedoucího výletu.

Duben 2024

Úterý 9. 4. – Lávka mezi Holešovicemi a Karlínem (Blanka Sedláčková 730 697 715) Pojedeme autobusem z AN ČL v 7:45 do Střížkova ( v 7: 36 z Borské). Projdeme si novou lávku mezi Holešovicemi a Karlínem a dle možností ještě něco přidáme.

Úterý 16. 4. – Svojkovský vodopád (Marie Píšková 604 647 020) Pojedeme autobusem z AN st. C10 v 9:10 ( staví U jezu 9:13 – nastoupí vedoucí, na Bardějovské v 9:16) do Bukovan, 7 trpaslíků. Půjdeme po zelené ke zřícenině hradu Svojkov a po červené do Svojkova, neznačenou cestou k vodopádu a po červené do Písečné. Odtud autobusem zpět. Zdatnější si mohou cestu prodloužit po cyklo až do Lípy. Trasa s mírným převýšením, ale více z kopce, do Písečné kolem 7 km, do Lípy kolem 10 km.

Úterý 23. 4. – Procházka po Doksech (Jaroslav Venuš 720 371 231) Odjezd z HN v ČL v 8:24 do Doks, procházka po Doksech. Od 9:30 domluvená prohlídka zámku s průvodkyní, vstupné pro seniory 150 Kč. Následuje prohlídka kostela. Další program dle času a zájmu. Odjezd vlakem nebo autobusem.

Úterý 30. 4. – Kolem Radvaneckého rybníka (Zorka Svobodová 604 154 217) Pojedeme autobusem směr Cvikov ze stan. A v 9:10, staví : U Jezu 9:13, Bardějovská 9:16 do zastávky Sloup v Č., rozc. Radvanec ( příjezd 9:32 ). Projdeme od rozcestí u Radvaneckého rybníka, kolem Radvaneckého rybníka k průrvě Dobranovského potoka a po staré cyklostezce do Nového Boru. Odtud domů autobusem. Trasa 6 km, nenáročné stoupání.

KVĚTEN 2024

Úterý 7. 5. – Ze Splavů do Doks (Věra Šulcová 737 867 522) Odjezd z ČL HN v 9:37 (staví i na Střelnici v 9 :26) do Starých Splavů. Půjdeme Jarmilinou stezkou podél jezera do Doks. Nenáročná procházka s možností zastávky v muzeu K. H. Máchy. Celkem 5 – 6 km. Návrat z Doks ve 13:15 nebo později.

Úterý 14. 5. – Zahrady pod Pražským hradem (Blanka Sedláčková 730 697 715) Odjezd z ČL AN v 7:45 do Střížkova, vedoucí jede z Borské v 7:36, příjezd do Prahy v 9:20. Projdeme si okruh napříč zahradami bez průvodce, Ledebourská a Malá Pálffyho zahrada jsou nově zrekonstruované a jsou pro návštěvníky přístupné stejně jako Velká Pálffy zahrada a Malá Fürstenberská zahrada. Doba prohlídky je neomezená, vstupné pro seniory 130,- Kč. K prohlídce budete potřebovat nejméně 45 minut, průměrně se návštěvník zdrží 90 minut.

Úterý 21. 5. – Z Merboltic do Horní Police (Zorka Svobodová 604 154 217) Odjezd z ČL HN 12:32, příjezd Žandov 12:45. Přestup na bus, odjezd ve 13:35 do stanice Merboltice, Hraničář. Trasa z Merboltic neznačenými cestami k poutnímu kostelu v Horní Polici. Odtud zpět autobusem. Nenáročných 5 km. Na autobus ze Žandova do Merboltic neplatí Idol. V cíli není restaurace, ale v Žandově se možná stihne cukrárna.

Úterý 28. 5. – Okruh kolem Dubé (Marie Píšková 604 647 020) Odjezd z ČL AN st. B7 v 8:15 do Dubé, příjezd v 8:53 (je možné po domluvě počkat na A směr Praha, příjezd v 9:06). Projdeme kolem hřbitova a hřiště ke kapli Sv. Barbory, k TR Polesí Doubí, k Černému rybníku, kolem Mariánského pramene a skalních sklípků zpět do Dubé. Zde je možnost občerstvení, 2 restaurace, cukrárna. Trasa do 7 km, s mírným převýšením ( cca 129 m).

Důležité upozornění – Akce se neuskuteční v případě nepříznivého počasí (velký nebo vytrvalý déšť, silný vítr, v zimě silný mráz, náledí nebo ledovka apod.) V případě nejasností volejte předem vedoucího výletu. Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu marie.piskova53@gmail.com

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším

seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud

se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.