SENIOR 70

Zde naleznete každý měsíc seznam nenáročných krátkých výletů – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně Petr Starý tel. 721 812 154, e-mail: petrstary@mujbox.cz

AN ČL = autobusové nádraží v České Lípě

HN ČL = hlavní vlakové nádraží v České Lípě

 

146. čtvrtek 27. září – Eustachova kaple, Boreček – Mimoň

Odložený červnový výlet. Autobus z AN ČL (stanoviště C9) jede v 9:20, staví U jezu, U Ploučnice do Mimoně, kde přestoupíme v 10:05 do zastávky Boreček – hájovna. Odtud se půjdeme podívat na Eustachovu kapli a lesem (budou asi houby) dojdeme do Mimoně. Zde občerstvení a odjezd domů vlakem či autobusem.

147. čtvrtek 4. října – Zřícenina hradu Zvířetice

Pojedeme os. vlakem z HN ČL v 9:34 do Bakova nad Jizerou. Odtud kousek (1 km) pěšky na Zvířetice a zas stejnou cestou zpět. V obci je i zahradní železnice a Infostředisko. Vstupné na hrad 40 Kč, na věž zdarma. Vlaky zpět 12:47 nebo 13:33. Žádná restaurace.

148. sobota 6. října – S Adélou Českolipskem

Tradiční akce KČT Česká Lípa pro veřejnost. Start na krátkou trasu 5 km zhruba v 9:00 z Adély. Mapku dostanete na startu. Cíl (diplomy, občerstvení atd.) je také v Adéle. Bude-li hezky, na zahradě opékání buřtíků (dotováno)

149. čtvrtek 11. října – Opět u Máchova jezera

Pojedeme vlakem z HN ČL v 9:34 do Starých Splavů, pěšky k Jarmilině vyhlídce, k přístavišti parníků v Doksech, na náměstí i do parku u zámku. Občerstvovacích míst je na cestě dostatek. Domů vlakem v 13:18 (či 14:05) z Doks

150. neděle 14. října – Autobusový zájezd:

Nelahozeves-Budeč-Okoř Akce KČT pro včas přihlášené a po zaplacení 150 Kč u P Starého. Odjezd 8:00 od Adély na Děčínské, návrat do 18:00. V plánu je zámek v Nelahozevsi, přemyslovské hradiště Budeč, populární zřícenina Okoře, lobkovický zámeček a nedaleký hrob Františka Palackého.

151. čtvrtek 18. října – Valdštejnsko u Bělé

Pojedeme vlakem z HN ČL v 9:34 do stanice Bezděz. Odtud jdeme po modré k lesní lokalitě (tašku na houby sebou) Valdštejnsko (myslivna, sochy, broukoviště) a pak na vlak v 12:58 (či 13:44) do Bělé. Asi 6 km, zcela rovina

152. čtvrtek 25. října – Hrad Hamrštejn

Pojedeme vlakem z HN ČL v 8:28 do Liberce, kde přestoupíme do vlaku Trilex, zastávka Chrastava Andělská Hora. Odtud procházka po značeném břehu Lužické Nisy až k romantické zřícenině hradu Hamrštejn. Kdo chce, vyleze až nahoru. Odtud vlakem přes Liberec domů.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky do 7 km (2-3 hodiny chůze).

* Tento plán je předkládán měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Už kvůli náhlým změnám (počasí, nemoc) je vhodné mít Internet a dát mi své číslo mobilu, pošlu vám E-mailem či SMS zprávu. Každý týden rozesílám E-mailem aktuální turistické zpravodajství.