SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : turista.cl@seznam.cz 

Plán výletů se může změnit podle aktuálních opatření proti šíření koronaviru.

2. Úterý 20. dubna – Meandry Ploučnice 2. část (Ing. Marie Píšková tel: 604647020) Pojedeme vlakem z HN ČL v 9:36 do Mimoně, zde přestoupíme na bus do Borečku v 10:10 a odtud půjdeme zpět do Mimoně podél meandrů Ploučnice, cesta po rovině, kolem 6 km. Zpět vlakem nebo busem.  ZRUŠENO

3. Úterý 27. dubna – Naučné stezky v Kamenickém Šenově a Prysku ( Petr Starý tel: 721812 154) Nenáročný výlet pro seniory. Projdeme si pomalu dvě naučné stezky, celkem 4,5 km. Pojedeme busem z AN ČL (A3) v 8:45 směr Česká Kamenice, vystoupíme na zastávce Prysk, Horní Prysk, otočka. Přistoupit lze u Stadionu, U soudu, na Střelnici. V Horním Prysku půjdeme po naučné Meixnerově stezce s 11 zastaveními. Je dlouhá 2 km a končí v Dolním Prysku. Odbočíme z ní u hřbitova, po 250 metrech dojdeme k naučné stezce Okolí křížové stezky. Její 1,5 km dlouhý okruh začíná i končí Božím hrobem, vede nad koupalištěm k vrcholu kopce Stráž 451 m. Kdo se na výstup necítí, u pěkně upraveného Božího hrobu počká. Pak dojdeme na bus ze zastávky Kamenický Šenov, sídliště. Autobus odtud jede v 12:45 na Nový Bor, či 13:25 přímo do České Lípy.

UPOZORNĚNÍ – Akce KČT se budou moci uskutečnit pokud aktuální protiepidemická opatření umožní konání akce.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL =  hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

————————————————————————–