SENIOR 70

Zde naleznete každý měsíc seznam nenáročných krátkých výletů – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně Petr Starý tel. 721 812 154, e-mail: petrstary@mujbox.cz nebo Ing. Marie Píšková – tel. 604 647 020, marie.piskova@tiscali.cz                  a Karel Jindra 487 832 253

ČERVEN 2019

193. čtvrtek 20. června – autobusový zájezd do Žatce

Cíl určili účastníci čtenářské soutěže Turistického zpravodajství. Pojedeme minibusem od Adély v 8:00, návrat do 19:00. Nutno se včas přihlásit, přednost mají soutěžící.

194. čtvrtek 27. června – projížďka po Máchově jezeře

Projedeme se lodí po Máchově jezeře. Ráno v 8:22 vlakem do stanice Doksy, k přístavišti lodí, okružní plavba, do parku k zámku, na náměstí s možností svézt se do Starých Splavů silničním vláčkem. Program uzpůsobím počasí. Bude-li vedro, plavky sebou.

ČERVENEC 2019

195. čtvrtek 4. červenec – Velenické údolí

Zcela nenáročný výlet připravila a povede Ing. Zorka Svobodová. Trasa 5 km bez stoupání. Půjde se z Velenic po žluté k Pekelným dolům (možnost občerstvení), pak přes obec Svitava ke sklárně AJETO (funguje Sklářská krčma). Doprava tam: Bus z AN ČL v 9:50 (stojí U jezu, U Ploučnice), cíl Velenice prodejna. Doprava domů: ze zastávky „Lindava, rozc. Svitava“ V 13:47 (či 15:22) do Nového Boru, kde je hned přípoj do České Lípy.

196. čtvrtek 11. červenec – Zlatá Praha č.6: Bílá Hora a Letohrádek Hvězda

Výlet povedu já. Jeďte z České Lípy vlakem 6:35 či busem 7:45, místenka povinná. Sraz všech je v 10:00 před Hlavním nádražím v Praze, odtud metrem C/A na stanici metra „Nemocnice Motol“. Dál pěšky do obory Hvězda, Letohrádku Hvězda, na Bílou horu. Pak tramvají do středu města a domů busem v 15:30 či 16:00 (místenku doporučuji). Nebo vlakem.

197. čtvrtek 18. červenec – Kolín

Výlet povede mimoňská Maruška. Pojedeme vlakem z ČL v 8:22 do Kolína s příjezdem v 10:10. Projdeme kolem zdymadla na náměstí s radnicí, dvěma informačními centry, k Chrámu Sv. Bartoloměje, kolem synagogy, židovských hřbitovů, k vodárenské věži, která slouží jako rozhledna, k věži Prachovna, navštívit můžeme i regionální muzeum. Předpokládaný odjezd v 15:44 s příjezdem do České Lípy v 17:33.

198. čtvrtek 25. červenec – Hrad v Mladé Boleslavi / Michalovice

Pojedeme rychlíkem z HN ČL v 8:22 do Mladé Boleslavi, město. Zajdeme si prohlédnout hrad a co jsme ve městě nestihli zjara. Domů pojedeme v 13:07. Zdatnější senioři si výlet odpoledne protáhnou až na hrad Michalovice.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky do max. 7 km (2-3 hodiny chůze).

* Tento plán je předkládán měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Už kvůli náhlým změnám (počasí, nemoc) je vhodné mít Internet a dát mi své číslo mobilu, pošlu vám E-mailem či SMS zprávu. Každý týden rozesílám E-mailem aktuální turistické zpravodajství.