SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně:

Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz   s pomocí ostatních cvičitelů 

   

S R P E N   2 0 2 0

259. Čtvrtek 6. srpna – Jablonné v Podještědí (povede Jana Kováčová )

Změna u čtvrtečního výletu do Jablonného

Musíme jet vlakem už v 8:22 z České Lípy!!!

Protože prohlídka baziliky je od 9:30 do 11:00.  Je to tak objednáno. Vstupné do katakomb je pro seniory 60 Kč a prohlídka včetně baziliky trvá 1,5 hodiny.

Poté navazuje prohlídka Nového Falkenburku ( zámeček) v 11:30. Pak si prohlédneme naučnou stezku s mokřady, zájemci si vylezou na vyhlídkovou věž, pak dáme oběd.

Lze jet i autobusem z České Lípy v 7:22 na Nový Bor, z Nového Boru do Jablonného 8:20-8:49

Jana nás bude čekat u vlaku.

 Vlaky domů: 13:08, či 13:49, či 15:08, či 15:49, či 17:08.

260. Čtvrtek 13. srpna – Vodní areál Dubice

Minule to kvůli průtrži mračen nevyšlo, tak vezměte vnoučata (tam je to bude bavit). Pojedeme MHD 203 v 14:08 od HN ČL, nastupte ve městě dřív. V areálu občerstvení, atrakce pro děti, soutok Ploučnice s Robečským potokem.

261. Čtvrtek 20. srpna – Z Kvítkova do Zahrádek

Do Kvítkova jedeme busem z AN ČL (B7) v 9:30. Odtud po modré přes Pavlinino údolů dojdeme na vlak ze Zahrádek. Buřty na opékání s sebou. Jezdí 13:12, či 15:12, či 17:12, či 19:12. Je to 6 km, v Kvítkově k pozůstatkům hradu trochu stoupání.

262. Čtvrtek 27. srpna – Brniště

Zopakujeme si (kvůli vnoučatům) v Brništi jak Stezku hastrmanů, tak Stezku mezi skalami. Pojedeme vlakem z HN ČL v 9:36 do Brniště, domů autobusem přes Mimoň od kostela v 13:25. Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším

seniorům občas pár km po rovině přidáme, max. 11 km, většinou kolem 5-6 km.

* Řada prázdninových akcí je zaměřena na seniory s vnoučaty

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud

se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Každý týden rozesílám E-mailem turistické zpravodajství s úplnou nabídkou desítek výletů každý měsíc (nejen pro

zdatné turisty a včetně soukromých).

——————————————————————————————————————- Tak brzy ahoj, Petr Starý z Nových Zákup 532, mobil 721 812 154, E-mail: petrstary@mujbox.cz