SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : turista.cl@seznam.cz 

 

Září 2021

Úterý 14. září – Okolo přehradní nádrže Fojtka ( Ing. Zorka Svobodová 604 154 217) Půjdeme od nádraží z Mníšku u Liberce, celá malá přehrada se dá obejít a zpět na nádraží do Mníšku, cca 5km, téměř bez převýšení. Odjezd HN ČL rychlíkem 8:22 do Liberce, příjezd 9:28 /přestup/, odj. 9:33, příjezd Mníšek u Liberce 9:45. Zpět opět vlakem. Na přehradě je v létě občerstvení, ale nedá se na něj spolehnout.

Úterý 21. září – Loděnice ve Stružnici (Věra Šulcová 737 867 522) Zopakujeme červnový výlet. Pojedeme z AN ČL v 9:45 směr Stružnice. Vystoupíme U mlýna, sejdeme k loděnicím na domluvenou exkurzi v malé vodní elektrárně. Prohlédneme si vodní elektrárnu, majitel elektrárny nám podá odborný výklad. Budeme pokračovat k restauraci U močálu, kde bývá možnost občerstvení. Dále půjdeme luční cestou pod Holý vrch, na který si zájemci ještě mohou vystoupat. Celkem 4 – 5km. Výlet není náročný, ale kdo chce, může si vzít hůlky.

Úterý 28. září – Liščí stezka Kravaře (Petr Starý 721 812 154, Marie Píšková 604 647 020) Pojedeme vlakem z HN ČL v 10:35 do Kravař. Projdeme Liščí stezku Kravaře, se zdatnějšími turisty celou, méně zdatní si projdou s Petrem jen část. Cestou na vlak zpět se zastavíme ve Vísecké rychtě, zájemci si mohou zajít na prohlídku. Je zde instalována nová výstava Česká paní česky vaří, přitom dobře hospodaří. Můžete sebou vzít vnoučata. Vlak zpět odjíždí každé dvě hodiny – např. 15:02.

UPOZORNĚNÍ – Akce KČT se budou moci uskutečnit, pokud aktuální protiepidemická opatření umožní konání akce.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL =  hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

————————————————————————–