SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : turista.cl@seznam.cz 

 

KVĚTEN 2022

Úterý 24. května – Kalvárie, Cvikov (Petr Starý 721 812 154, Marie Píšková 604 647 020) Pojedeme v 9:10 z AN ČL (C10) do Cvikova. Vyjdeme kolem Íčka a dětské léčebny na Kalvárii a stejnou cestou zpět. Bus zpět jede v 12:05. Kdo nespěchá, dá si nástavbu, zajdeme do restaurace Cvikovského pivovaru. Zdatnější si mohou trasu prodloužit a dojít na PP Dutý kámen a domů bez přestupů pojedeme v 14:02 či 15:02.

Úterý 31. května – Za kvetoucími rododendrony (Marie Píšková 604 647 020, Anna Machová) Odjezd z HN ČL v 8:26, ze Střelnice 8:28 do Rumburku, zde přestup na bus v 9:34 do Krásné Lípy, Krásný Buk. Půjdeme po červené kolem zříceniny hradu Krásný Buk, neznačenou cestou k arboretu s rododendrony. Dojdeme na červenou a po ní do Vlčí Hory, kde si prohlédneme turistickou ubytovnu. Trasa do 4 km, ale s větším převýšením.

ČERVEN 2022

Úterý 7. června – Ze Svoru do Cvikova (Věra Šulcová 737 867 522) Pojedeme vlakem z HN ČL v 9:40 ( v 9:43 ze Střelnice ) do Svoru. Půjdeme kolem psího útulku polní cestou, kolem kapličky přes Martinovo údolí do Cvikova. Zpět přímým autobusem ve 12:02, nebo ve 12:58 s přestupem v Novém Boru.

Úterý 14. června – Park miniatur, Česká Kamenice (Mgr. Čestmír Fiala 603 797 022) Procházka po zajímavostech v České Kamenici. Odjezd z AN ČL v 8:45 do Nového Boru, jede přes Písečnou, staví U Jezu v 8:48, U Ploučnice v 8:50, nestaví na Borské, příjezd do Boru v 9:13 hod. Zde přestoupíme v 9:40 na autobus do České Kamenice, příjezd v 10:15. Zpět autobusem do Lípy přes Volfartice přímo, nebo s přestupem v Novém Boru, návrat nejpozději do 16 hodin.

Úterý 21. června – Ze Sloupu ke sklárně Ajeto ( Zorka Svobodová 604 154 217) Odjezd z AN ČL v 7:45 (staví U Jezu v 7:48, U Ploučnice 7:50) do Sloupu. Trasa Sloup – Záhořínská kaple – Svitava – sklárna Ajeto. Ze Sloupu ke kapli je na 1,5 km stoupání asi 100 m. Celkem 5 km. V cíli celkem drahá Sklářská krčma, možnost individuální prohlídky sklárny, venkovní posezení. Zpět autobusem ve 12:15 přímo do České Lípy.

Úterý 28. června – Úštěk (Jaroslav Venuš 720 371 231) Odjezd z HN ČL v 8:35 do Úštěka, příjezd v 9:12. Zde prohlídka města s průvodkyní, po procházce možnost např. návštěvy Židovské synagogy, staré školy. Předpokládaný odjezd zpět vlakem ve 12:40 (14:40), v Lípě ve 13:20 (15:20).

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL =  hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

————————————————————————–