Senior 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné, akce se budou konat většinou v úterý, případně ve čtvrtek. Organizaci výletů zajišťuje Ing. Marie Píšková, tel. 604647020, e-mail : turista.cl@seznam.cz 

Důležité upozornění – Akce se neuskuteční v případě velmi nepříznivého počasí (velký nebo vytrvalý  déšť,  silný vítr, v zimě silný mráz, náledí nebo ledovka apod.) V případě nejasností volejte předem vedoucího výletu.

ZÁŘÍ 2023

Úterý 26. 9. 2023 – Výstava První dámy a styl v Národním muzeu (Blanka Sedláčková 730 697 715) Odjezd v 7:45 autobusem do Prahy Střížkova, návrat dle možností. Metrem k muzeu, navštívit výstavu a celé muzeum, vstupné do muzea je 180,- Kč.

ŘÍJEN 2023

Úterý 3. 10. 2023 – Stružnice, mlýn ( Věra Šulcová 737 867 522)
Odjedeme z autobusového nádraží v 10:05 hodin do zastávky Stružnice-mlýn. Půjdeme k
vodnímu mlýnu a podél lesa a odbočíme vpravo k penzionu U močálu, kde se občerstvíme a
poté luční cestou podél trati půjdeme k čističce odpadních vod. Podél Holého vrchu
dojdeme ke sportovnímu hřišti. Přes hřiště do Sokolské ulice, kde jsou různé spoje MHD.
Trasa 7 km.

Úterý 10. 10. 2023 – Opárenské údolí ( Blanka Sedláčková 730 697 715)
Odjezd v 8:30 do Lovosic, autobusem – Velemín- Opárno a pěšky 5,5 km na nádraží Malé
Žernoseky.

Úterý 17. 10. 2023 – Po stopách lípy ( Ing. Václav Merhulík 725 677 237)
Vycházka s buzolou s kontrolami 1 až 6 u Rasovy Hůrky v oblasti Hubertovy naučné
stezky. Sejdeme se v 9:30 na autobusovém nádraží, odkud dojdeme k naučné stezce.

Úterý 24. 10. 2023 – Ze Srní do Sosnové ( Ing. Zorka Svobodová 604 154 217)
Odjezd z hlavního nádraží do Srní vlakem v 7:37. Trasa není po modré značce a stále
půjdeme lesem. Cca 6 km, převýšení je minimální. Ze Sosnové ( případně z Okřešic ) zpět
MHD.

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

* Zveme hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou chodíme kolem 4-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud se podepíšete na startu do prezenční listiny, a předčasně z výletu neodejdete.

Zkratky AN ČL = autobusové nádraží, HN ČL =  hlavní vlakové nádraží v České Lípě

* Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu turista.cl@seznam.cz

————————————————————————–