SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně:

Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz   s pomocí ostatních cvičitelů 

   

 Ř Í J E N   2 0 2 0

Pozor! Plán výletů se může změnit podle aktuálních opatření proti šíření koronavirů.

270. Sobota 3. října – S Adélou Českolipskem – velká klubová akce

Přijďte do Adély kolem půl deváté. Dohodneme si spolu krátkou trasu po České Lípě, půjdu ji s vámi. V Adéle bývá veselo s hudbou po návratu z výletu. A jsou zde k vidění dvě výstavy.

271. Středa 7. října – Z Okřešic do Zahrádek (Blanka Sedláčková 730 697 715)      Jede se linkou MHD 225 v 8:45 z Bardějovské, v 9:00 přestoupíme na linku 207 u vlakového nádraží. Trasa 8 km vede z K Okřešic přes Srní do Zahrádek. Kdo pojede MHD 225 zůstane sedět v autobuse, u nádraží se linka změní na 207 a pokračuje do Okřešic.

272. Neděle 11. října – Autobusem do Horní Lužice (P.Randus 739 477 607)

MOŽNÁ zrušeno kvůli koronaviru? Záleží na aktuální situaci. Zatím platí, že Češi mohou do Saska na 24 hod.

273. Středa 14. října – Památné stromy České Lípy

(Mgr. Čestmír Fiala 603 797 022) Zopakujeme si (pro ty, co na jaře nebyli) procházku městem s výkladem o památných stromech České Lípy. Sraz v 10:00 pod nemocnicí, konec před polednem.

274. Čtvrtek 22. října – Projdeme Peklem (Starý)

Pojedeme vlakem z HN ČL v 8:35 do Zahrádek. Sejdeme do Karby a projdeme NPP Peklem kolem Skautské skály do Dubice na MHD 203. Trasa je dlouhá 6 km, čili v poledne jsme doma.

275. Čtvrtek 29. října – Z Častolovic přes Most mrtvých (Starý)

Pojedeme MHD 206 v 10:30 od HN ČL. Staví Moskevská, Stadion, Střelnice. Vystoupíme v Častolovicích a půjdeme obvyklou cestou na Lada k restauraci Yukon. Tam lze jít se mnou na oběd.

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším

seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou kolem 5-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud

se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Každý týden rozesílám E-mailem turistické zpravodajství s úplnou nabídkou desítek výletů každý měsíc (nejen pro

zdatné turisty a včetně soukromých).

——————————————————————————————————————- Tak brzy ahoj, Petr Starý z Nových Zákup 532, mobil 721 812 154, E-mail: petrstary@mujbox.cz