SENIOR 70

Zde budete každý měsíc nalézat seznam nenáročných krátkých výletů do 7 km – procházek vhodných pro starší a méně zdatné seniory, akce se konají většinou ve čtvrtek a vede je převážně:

Petr Starý tel. 721 812 154, petrstary@mujbox.cz   s pomocí ostatních cvičitelů 

  

 Plán výletů se může změnit podle aktuálních opatření proti šíření koronavirů.

* Zvu hlavně starší a méně pohyblivé důchodce nad 70 let na nenáročné procházky s přestávkami. Kvůli zdatnějším

seniorům občas pár km po rovině přidáme, většinou kolem 5-6 km.

* Tento plán je předkládán zpravidla měsíc předem výboru KČT ke schválení. A jste tak na procházce pojištěni, pokud

se podepíšete na startu do prezenční listiny a předčasně z ní neodejdete.

* Každý týden rozesílám E-mailem turistické zpravodajství s úplnou nabídkou desítek výletů každý měsíc (nejen pro

zdatné turisty a včetně soukromých).

——————————————————————————————————————- Tak brzy ahoj, Petr Starý z Nových Zákup 532, mobil 721 812 154, E-mail: petrstary@mujbox.cz