Nově s Maruškou komunikujte ohledně dotazů k výletům z programu Senior a pod. na jiné e- mailové adrese marie.piskova53@gmail.com. Tu původní (turista.cl@seznam.cz) převzala Jana Ištoková, která se bude nově starat o Zpravodaj.

Pokladna v Adéle bude otevřena každé liché úterý, od 15:30 do 17 hodin. Nejbližší termín 27.2.

Tradiční zimní přednášky a besedy – vždy ve středu od 16:00 hodin v klubovně v suterénu – promítání fotografií a videí z akcí KČT a hostů.

21.2. bude opakování (selhala technika) – Sever Itálie – M. Suchopárová

Na výroční členské schůzi v sobotu 4. 2. 2022 byl zvolen nový výbor ve složení:

Čestmír Povolný – předseda

Ing. Václav Merhulík – místopředseda, metodik

Marie Červinková – hospodářka

Ing. Marie Píšková – člen

Hana Rosenbreierová – člen

Karel Vacek napsal pro českolipské turisty hymnu:

My turisté z České Lípy veliká jsme rodina,

vlakem nebo autobusem vždy náš pochod začíná.

Chodíme si po vesnicích, někdy také po městech,

po rovinách to se šlape, v kopcích občas chybí dech.

My před sebou už nemáme žádné velké cíle,

nám ke štěstí stačí, prožít spolu hezké chvíle.

A tak proto vyrážíme do širého okolí,

chodíme si pro radost, chodíme si pro zdraví.