Plán výletů 2019

Každý účastník akce jde na vlastní nebezpečí.

Při cestách do zahraničí je nutné, aby každý účastník byl pojištěn.

Na cyklovýletech je nutné dodržovat pravidla silničního provozu.

Účastníci dbají pokynů vedoucího výletu. Předčasné ukončení akce účastník oznámí vedoucímu.