Plán výletů 2022

UPOZORNĚNÍ: tento plán se během roku může měnit, změny budou včas oznámeny!

Každý účastník akce jde na vlastní nebezpečí.

Při cestách do zahraničí je NUTNÉ, aby každý účastník byl pojištěn.

Na cyklovýletech je nutné dodržovat pravidla silničního provozu.

Účastníci dbají pokynů vedoucího výletu. Předčasné ukončení akce účastník oznámí vedoucímu.